Τύπου ενημερωτικού δελτίου

Έκπτωση για καλούπια είναι εδώ

Χύτευση, χύτευση στέμμα, σκαλιστό χύτευση, ogee είναι πολύ χρήσιμο διακοσμητικό στοιχείο των επίπλων και εσωτερική διακόσμηση.

Όλες οι τιμές είναι ακαθάριστες, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Φόροι Προστιθέμενης Αξίας)!

Λίγα = λιγότερο από 1 πακέτο, αλλά με μόλυβδο 1 εβδομάδας, μπορούν να ζητηθούν περισσότερα

Είναι μόνο δυνατό να αγοράσετε ολόκληρο το πηχάκι, δεν πωλούμε πηχάκια.

Χύτευση χύτευση

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

B9

9mm

4mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

1.80 €

B15

15mm

6mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

2.20 €


Χύτευση χύτευση

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

C13

13mm

5mm

2.2m

-

Ramin

λίγοι
Τελευταία κομμάτια

1

3.00 €

C28

28mm

7mm

2.5m

-

Ramin

λίγοι
Τελευταία κομμάτια

1

6.10 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

D19

19mm

19mm x 10mm ( top ) x 3mm ( bottom )

2.5 m

-

Ramin

Παρτίδα

1

7.50 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

E15

15mm

6mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

5.60 €

E20

20mm

8mm

2.5m

-

φηγός

λίγοι

1

8.50 €

E30

30mm

12mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

13.00 €


Χύτευση χύτευση

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

F09

9mm

5mm

2.55m

265m

φηγός

Παρτίδα

1

1.80 €

F15

15mm

7mm

2.45m

100m

φηγός

Παρτίδα

1

2.60 €

F19

19mm

8mm

2.4m

-

φηγός

Παρτίδα

1

6.60 €

F19

19mm

8mm

2.4m

-

φηγός

λίγοι

2

3.90 €

F20

20mm

8mm

2.55m

-

φηγός

Παρτίδα

1

6.50€

F25

25mm

8mm

2.5m

52m

φηγός

Παρτίδα

1

7.50 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

GK-001-1

650mm

15mm

1.4m

-

φηγός

Παρτίδα

1

35.50 €

GK-001-2

640mm

10mm

1.4m

-

φηγός

Παρτίδα

1

29.50 €

GK-001-3

690mm

6mm

1m

-

φηγός

Παρτίδα

1

18.00 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

GY09

9mm

4mm

2.50m

255m

φηγός

Παρτίδα

1

1.80 €

GY10

9mm

4mm

2.60m

255m

φηγός

Παρτίδα

1

1.80 €

GY12

12mm

5mm

2.55m

204m

φηγός

Παρτίδα

1

1.80 €

GY15

15mm

7mm

2.45m

98m

φηγός

Παρτίδα

1

2.20 €

GY19

19mm

9mm

2.6m

78m

φηγός

Παρτίδα

1

4.30 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

H15

15mm

15 x 11 mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

6.30 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

IK-10

100mm

6mm

1m

-

φηγός

Παρτίδα

1

29.50 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

J25

25mm

6mm

2.5m

-

Ramin

Παρτίδα
Τελευταία κομμάτια

1

4.60 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

K10/3

10mm

3mm

2.55m

255m

φηγός

Παρτίδα

1

1.80 €

K10/5

10mm

5mm

2.45m

-

φηγός

Παρτίδα

1

2.50 €

K18

18mm

7mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

5.60 €

K20/1

20mm

5mm

2.5m

127m

φηγός

Παρτίδα

1

4.50 €

K20/2

20mm

7mm

2.5m

127m

φηγός

λίγοι

1

4.50 €

K25

25mm

7mm

2.5m

87m

φηγός

Παρτίδα

1

6.00 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

KT25

25mm

5mm

0.71m

-

Σφεντάμι / φηγός

Κατόπιν αίτησης

1

13.00 €

KT30

30mm

5mm

0.71m

-

Σφεντάμι / φηγός

Κατόπιν αίτησης

1

13.50 €

KT40

40mm

5mm

0.71m

-

Σφεντάμι / φηγός

Κατόπιν αίτησης

1

14.50 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

O20

20mm

5mm

2.2m

110m

φηγός

Παρτίδα

1

4.30 €

O27

27mm

7mm

2.6m

91m

φηγός

Παρτίδα

1

5.60 €


Χύτευση χύτευση

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

PO14

14mm

10mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

6.40 €

PO22

22mm

14mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

8.60 €

PO25

25mm

14mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

9.40 €


Χύτευση χύτευση

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

POL18

18mm

7mm

2.6m

104m

φηγός

Παρτίδα

1

5.60 €

POL22

22mm

7mm

2.5m

63m

φηγός

Παρτίδα

1

7.70 €


Χύτευση χύτευση

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

R10

10mm

3mm

2.50m

-

φηγός

Παρτίδα

1

1.80 €

R20

20mm

5mm

2.50m

-

φηγός

Παρτίδα

1

4.50 €


Χύτευση χύτευση

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

T14

14mm

4mm

2.6m

252m

φηγός

Παρτίδα

1

2.20 €

T20

20mm

3mm

2.5m

125m

φηγός

Παρτίδα

1

3.90 €


Χύτευση χύτευση

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

V18

18mm

3mm

2.65m

216m

φηγός

Παρτίδα

1

2.60 €

V20

20mm

3mm

2.5m

125m

φηγός

Παρτίδα

1

3.00 €

V26

26mm

4mm

2.5m

100m

φηγός

Παρτίδα

1

3.90 €

V34

34mm

5mm

2.5m

62m

φηγός

Παρτίδα

1

6.60 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

a

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

WT040

40mm

6mm

8mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

2.80 €

WT060

60mm

12mm

8mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

3.90 €


ξυλουργική

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

X40

40mm

4mm

2.5m

62m

φηγός

Παρτίδα

1

7.00 €

X60

60mm

4mm

2.5m

35m

φηγός

Παρτίδα

1

14.00 €


χύτευση στέμμα

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

PAK

80mm

14mm

2.50m

-

φηγός

Παρτίδα

1

25.50 €


χύτευση στέμμα

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

PAO

70mm

13mm

2.5m

-

Exota

Παρτίδα

1

17.00 €

PAO

70mm

13mm

2.5m

-

Exota

λίγοι

2

10.00 €


χύτευση στέμμα

Τύπος

Πλάτος

Πάχος

Μήκος

Μετρητές / παρτίδες

Τύπος ξύλου

Στοκ

Ποιότητα

Τιμή (ERO / m)

PAE

80mm

15mm

2.5m

-

φηγός

Παρτίδα

1

30.00 €


Η ποσότητα εξαρτάται από την έκπτωση

Σας προσφέρουμε την επόμενη ποσότητα που εξαρτάται από την έκπτωση από το συνολικό τίμημα των κόκκινων καλουπιών σήμανσης.

Το σύνολο των αγορών είναι υψηλότερο από

Εκπτωση

Εξοδα αποστολής

100€

5%

Πρότυπο

200€

10%

Πρότυπο

300€

15%

Δωρεάν αποστολή

400€

20%

Δωρεάν αποστολή

500€

25%

Δωρεάν αποστολή

600€

30%

Δωρεάν αποστολή

Εάν θέλετε να αγοράσετε χύτευση σε πλήρη παρτίδα από ό, τι μπορούμε να σας προσφέρουμε περισσότερο επίδομα. Παρακαλώ, γράψτε μου για την καλύτερη τιμή σας! Δεν μπορούμε να προσφέρουμε έκπτωση από το γράψιμο με το μαύρο κείμενο.

Χρήση καλούπια

Μπορείτε να κλείσετε με την άκρη του πίνακα επίπλων με ξυλόγλυπτα, να κάνετε χύτευση επίπλων (χύτευση), χύτευση στέμματος με καλούπια από ξύλο σκληρού ξύλου, να διακοσμήσετε το πλαίσιο της πόρτας με διακοσμητικά ξύλινα καλούπια για έπιπλα, να κάνετε στολίδι στον καθρέφτη, να διακοσμήσετε το κατάστημα, το κατάστημα - μπροστά, στα όρια του τοίχου.Αυτή η γλώσσα μεταφράστηκε με διαδίκτυο. Μπορείτε να επιλέξετε μια καλά μεταφρασμένη γλώσσα από την πάνω δεξιά γωνία.

Naturtrend Impex
6771 Szeged, Viola u. 1.
Molding for bookshelves, ogee, ornament for mirror, wall covering decoration, door panels
Molding for bookshelves, ogee, ornament for mirror, wall covering decoration, door panels
Díszléc faragott fa szegőléc szegélyléc takaróléc faléc és léc eladása.
zrada rezbarene lajsne od punog drveta.
dřevěná lišta na hrany nábytku, ozdoba na lisované dřevo, kuchyňská linka s antickým vzhledem
Listwy dekoracyjne, rzeźbione listwy, zwieńczenia.
Zierleisten holz, Wandleisten holz, Profilleisten holz, Zierleisten, Zierleisten wand, Schnitzleisten
Zierleisten holz, Wandleisten holz, Profilleisten holz, Zierleisten, Zierleisten wand, Schnitzleisten
Zierleisten holz, Wandleisten holz, Profilleisten holz, Zierleisten, Zierleisten wand, Schnitzleisten
listelli legno, restauro mobili, restaurare mobili, lesene, sagome scolpite, lesena
friza, cornisa, profile, sipca lemn, baghete decorative, baghete lemn, bagheta sipci decorative
Lajsne u duborezu od drveta za nameštaj i dekoraciju stolarije.
lišta na zaoblené hrany, ozdoby na knižný regál, vyrezávané drevené lišty, ozdoba kuchynskej linky
koristepuulevyt puusepäntyö veistetyt puuledut Muottivalut listat huonekalut koriste listat puulistat
Molding for bookshelves, ogee, ornament for mirror, wall covering decoration, door panels
Формоване на формоване корнизи мебели резбовани дървени корнизи декоративни корнизи дървообработване дърводелци дървени летви корониране
udskårne træ lister lister rosetter stuk dekorative træ lister tømrer lister træværk periode møbler
taklister periodemøbler kroneforming dekorative treverk Tre listverk snekker skåret treverk
vormimise puidutooted vormimise puidust kirvesmies nikerdatud liistud dekoratiivsed liistud antiikmööbel nikerdatud puidust liistud
periodieke meubels Molding decoratieve houten lijsten houten sierlijsten houtwerk kroon molding kroonlijsten kroon vormen gesneden gieten
Dekoratīvie koka līstes moldingi cirsts koka līstes antīkas mēbeles cilnis formēšanas namdara vainagu formēšanu mēbeles
vklesan letve lesene letve okrasne letve
medinės grindjuostės laikotarpis baldus dekoratyvinių medienos bagetai karūną liejimo medžio bagetai formavimo liejimo drožyba liejimo
molduras de madeira decorativas mobiliário de época Madeira de moldagem ripas de madeira molduras de madeira esculpida carpinteiro
molduras de madera tallada muebles de época molduras de madera decorativa Moldeo de molduras muebles
lister dekorativa trä lister stuckatur krona gjutning träverk snickare period möbler vägglister träribbor snidade trä lister
menuiseries meubles d'époque moulage de moulures charpentiers moulure de couronnes moulures en bois sculpté moulures décoratives en bois moulures